Z naložbo nadgradnje vodovodnega sistema do bolj kakovostnega življenja v občini Radovljica

petek, 23.09.2016

V sredo, 21. septembra 2016, so na Občini Radovljica na novinarski konferenci predstavili naložbo Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. Cilj naložbe je dolgoročno zagotavljanje kakovostne in neoporečne vodooskrbe za prebivalce občine Radovljica.

Župan Ciril Globočnik je novinarjem predstavil obseg ter cilje projekta in poudaril, da bo občina Radovljica s to strateško pridobitvijo z vodo preskrbljena vsaj za naslednjih 50 let.

Matija Žiberna, direktor bodočega upravljavca novega vodovodnega sistema, Komunale Radovljica, je na konferenci pojasnil: »Poleg hidravličnega izboljšanja omrežja Radovljica z izgradnjo 2.470 metrov novega vodovoda je pomembna pridobitev naložbe tudi nova dezinfekcijska naprava, ki bo omogočala pripravo vode na višjem nivoju.« Nova dezinfekcijska naprava bo delovala na podlagi ultravijolične tehnologije, kar pomeni, da za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode ne bo potrebno več dodajati dezinfekcijskih sredstev. Žiberna ob tem dodaja: »Ker pa na vodnem zajetju Ovčje jame v občini Gorje zaenkrat še vedno uporabljajo klor kot dezinfekcijsko sredstvo, bo lahko tudi v prihodnje prihajalo do tega, da bo voda imela rahel vonj po kloru. Upamo, da bo vodarna za pripravo pitne vode kmalu zgrajena tudi na vodnem viru.«

»Hidravlična nadgradnja vodovodnega sistema bo omogočila, da se izognemo težavam s pomanjkanjem vode tudi ob sušnih obdobjih, predvsem v višje ležečih etažah večstanovanjskih objektov,« je še povedal Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica.

Naložba Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop bo omogočila zagotavljanje kakovostne in nemotene vodooskrbe v občini Radovljica, kar bo pripomoglo h kakovostnejšemu življenju prebivalcev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
 


Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 23. septembra 2016.