Vodovodna infrastruktura v Radovljici bo kmalu posodobljena in nadgrajena

petek, 02.09.2016

Naložba v hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Radovljici se s pričetkom novega šolskega leta bliža koncu. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena v drugem tednu septembra, celoten projekt z nazivom Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop pa v prvi polovici novembra. Naložbo, ki prinaša bolj zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo, poleg Občine Radovljica sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Naložba obsega izgradnjo novega povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica ter rekonstrukcijo vodohrana Ledevnica s kapaciteto 800 kubičnih metrov. Z gradnjo so pričeli marca letos in bo predvidoma zaključena do 9. septembra. V tem obdobju so izgradili skupno 2.433 metrov povezovalnega vodovoda. S humusiranjem in biotehnično ureditvijo obdelovalnih kmetijskih površin ter sanacijo makadamskih poti so že uredili tudi površine, ki so bile zaradi gradnje poškodovane. Trenutno izvajajo zunanja ureditvena dela pred obnovljenim vodohranom Ledevnica, kjer urejajo nasip platoja. Prav tako potekajo še montažna dela strojne opreme v vodohranu.

Nadgradnja vodovodnega sistema v Radovljici prinaša dolgoročno varno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Z izgradnjo povezovalnega kanala Hraše – Ledevnica in nadgradnjo vodohrana Ledevnica se bodo izboljšale tlačne razmere vodovodnega sistema na širšem območju, še posebej v Radovljici, Lescah, Begunjah in Novi vasi. Izboljšale se bodo tudi možnosti nadomeščanja vodnih virov zaradi onesnaženj ali morebitnih okvar na cevovodih in objektih vodovodnega sistema. Oskrba s pitno vodo bo odslej tako nemotena za preko 80 odstotkov prebivalcev občine Radovljica ne glede na stanje posameznega vodnega vira.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je izjemnega pomena, saj prinaša mnogo pozitivnih sprememb za vse v občini Radovljica. Z ureditvijo vodovodne infrastrukture bo življenje v občini še prijaznejše. Učinki naložbe tako na zdravje ljudi in kakovost življenja kot tudi na zdravo okolje pa ne bodo vidni samo za današnje generacije, ampak bodo segali daleč v prihodnost. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

______

Članek je bil objavljen v Deželnih novicah 2. septembra 2016.