V Radovljici poteka nadgradnja vodovodnega sistema

petek, 29.07.2016

Na območju občine Radovljica izvajajo pomembno naložbo v hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema. Projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, pomeni obnovo in nadgradnjo infrastrukture, s katero bodo prebivalcem zagotovili bolj zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo.

Kljub izjemnemu bogastvu voda v Sloveniji pa kakovostna vodooskrba ni nekaj danega, zanjo si je potrebno aktivno prizadevati. V ta namen Občina Radovljica izvaja projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. Namen projekta je urediti vodne vire in vzpostaviti vodovodni sistem, ki bo zagotavljal nemoteno dobavo kakovostne pitne vode v vseh letnih časih.

Gradnja na projektu se je začela marca in bo predvidoma zaključena do konca novembra letos. V sklopu naložbe gradijo nov povezovalni vodovod Hraše – Ledevnica v skupni dolžini  2.470 metrov. Z novim vodom bodo izboljšane tlačne razmere na širšem območju vodovodnega sistema Radovljica, predvsem pa v naseljih Radovljica, Lesce, Begunje in Nova vas. Prav tako izvajajo rekonstrukcijo vodohrana Ledevnica, ki ima kapaciteto 800 kubičnih metrov. 

Investicija bo 15.447 prebivalcem, kar presega 80 odstotkov vseh prebivalcev občine Radovljica,  prinesla varnejšo in bolj kakovostno oskrbo s pitno vodo. Naložba je naravnana trajnostno, saj prinaša boljše razmere tako sedanjim kot prihodnjim generacijam. Zagotovitev bolj zdrave in čiste pitne vode bo ugodno vplivala na zdravje ljudi in dvignila kakovost življenja v občini.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je vreden 1 milijon evrov. Naložbo financirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014–2020 in Občina Radovljica.
 

______

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu 29. julija 2016.