Uspešno dokončanje gradbenih del za nadgradnjo vodovodnega sistema v Radovljici

sreda, 21.09.2016

Prebivalci Radovljice bodo pridobili zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo

V občini Radovljica so uspešno zaključili z gradbenimi deli v sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop, ki obsega izgradnjo povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica in nadgradnjo vodohrana Ledevnica. Glavni namen projekta je prebivalcem občine zagotoviti dolgoročno zanesljivo in varno oskrbo s kakovostno pitno vodo. Naložbo v vrednosti dobrega milijona evrov poleg Občine Radovljica sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Na današnji novinarski konferenci je župan Občine Radovljica Ciril Globočnik poudaril: »Naložba je strateško pomembna zaradi načrtovanega združevanja vseh vodovodnih sistemov v občini in povezovanja več vodnih virov na območju sosednjih občin. Ovčje jame, izdaten in kakovosten vodni vir v dolini reke Radovne, bodo z izgradnjo vodovoda Hraše – Ledevnica postale ključni vodni vir za mesto Radovljica in njegovo širšo okolico. Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bomo izboljšali javno oskrbo s pitno vodo za približno 15.500 prebivalcev oziroma dobrih 80 odstotkov vseh prebivalcev občine.«

V sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop so v obdobju od letošnjega marca do začetka septembra izgradili nov magistralni vodovod Hraše – Ledevnica v skupni dolžini  2.470 metrov. Z novim vodom bodo hidravlično izboljšali vodovodni sistem na širšem območju Radovljice, predvsem pa v naseljih Radovljica, Lesce, Begunje in Nova vas. Prav tako so izvedli rekonstrukcijo vodohrana Ledevnica, ki ima kapaciteto 800 kubičnih metrov. V vodohran, ki predstavlja končno točko novega vodovoda Hraše – Ledevnica, so vgradili sodobni napravi za pripravo pitne vode. Z dezinfekcijsko napravo, ki bo delovala na osnovi ultravijolične tehnologije, bodo zagotavljali mikrobiološko ustreznost pitne vode brez dodajanja dezinfekcijskih sredstev, kar prinaša številne prednosti vsem uporabnikom sistema javne vodooskrbe.

Predviden zaključek projekta je konec novembra letos, njegovi učinki pa bodo segli daleč v prihodnost. Naložba je naravnana trajnostno, saj bodo z njo zagotovili boljšo kakovost pitne vode sedanjim in prihodnjim generacijam občank in občanov Radovljice.

Vrednost celotne naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop znaša 1,1 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014 – 2020 ter Občina Radovljica.