Strateška naložba za uvedbo enotnega vodovodnega sistema v Radovljici

torek, 13.09.2016

V občini Radovljica dolgoročno in celostno rešujejo vprašanje zanesljive oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Načrtujejo vzpostavitev enotnega vodovodnega sistema, ki bo omogočal lažji in učinkovitejši nadzor nad kakovostjo vode in zanesljivo oskrbo v zadostnih količinah. Del te strategije je tudi projekt, ki poteka v tem letu, to je Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. 

Naložba Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop obsega izgradnjo povezovalnega  vodovoda Hraše – Ledevnica in nadgradnjo vodohrana Ledevnica. Glavni namen tega pomembnega projekta je prebivalcem zagotoviti zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo. Naložbo v vrednosti enega milijona evrov poleg investitorke projekta Občine Radovljica sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

V septembru so skladno s terminskim planom zaključili z gradbenimi deli. Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik je ob zaključevanju projekta poudaril: »Naložba je strateško pomembna zaradi načrtovanega združevanja vseh vodovodnih sistemov v občini in povezovanja več vodnih virov na območju sosednjih občin Gorje, Bled in Žirovnica. Ovčje jame, izdaten in kakovosten vodni vir v dolini reke Radovne, bodo z izgradnjo magistralnega vodovoda Hraše – Ledevnica postale ključni vodni vir za mesto Radovljica in njegovo širšo okolico.« Z izvedbo projekta bodo tako v celotnem vodovodnem sistemu Radovljica zagotovili bolj kakovostno vodo. Zmanjšali oz. opustili bodo v celoti dosedanje umetno bogatenje vodnega vira Draga. Vodna vira Draga in Mravljinc bosta oskrbovala samo naselja severno od vodohrana Ledevnica, iz Ovčjih jam pa bo napajan ves ostali sistem Radovljica. Na ta način bodo vsi uporabniki sistema Radovljica pridobili boljšo oskrbo s pitno vodo.

Z naložbo rešujejo v Radovljici tudi problem neustreznih tlakov v vodovodnem sistemu, saj bo dotok kakovostne vode iz zajetja Ovčje jame speljan neposredno v vodohran Ledevnica, nato pa v sistem in ne več obratno, kot je sistem deloval pred tem. Z novim sistemom čiščenja bo pomemben učinek projekta tudi višja kakovost vode, ki na koncu priteče iz pip v gospodinjstvih. Župan Ciril Globočnik je pri tem izpostavil: »Novozgrajen vodovod je predviden kot tranzitni vodovod za dobavo vode do stičiščnega vodohrana Ledevnica, ki bo v okviru projekta rekonstruiran. Zaradi dolžine omrežja (več kot 13 km) od vira do uporabnika bo v vodohranu nameščena tudi UV dezinfekcijska naprava, ki bo zagotavljala mikrobiološko ustreznost pitne vode pred distribucijo. Tako se bo z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture izboljšala javna oskrba s pitno vodo za približno 15.500 prebivalcev oziroma dobrih 80 odstotkov vseh prebivalcev občine.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

______

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 13. septembra 2016.