Nadgradnja vodovoda v Radovljici predstavlja optimalno rešitev za vse uporabnike

petek, 16.09.2016

V začetku septembra so po terminskem planu zaključili gradbena dela v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop, ki zajema izgradnjo novega povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica in rekonstrukcijo vodohrana Ledevnica. Glavni cilj projekta je kakovostna oskrba prebivalcev s pitno vodo, ki bo pozitivno vplivala na zdravje in splošno kakovost življenja v občini.

»Večina gradbenih del na projektu se je skladno z dogovorjenimi roki zaključila prejšnji teden,« je povedal Brane Markelj, odgovorni vodja del projekta iz Gorenjske gradbene družbe. Do predvidenega zaključka projekta v novembru sledi še nekaj končnih del. Naslednji teden bodo nadgrajen vodohran Ledevnica priključili na električno omrežje in uredili opremo za telemetrijski nadzor. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za tehnični pregled objekta. Novozgrajena infrastruktura bo po zaključku projekta predana v upravljanje Komunali Radovljica.

V nadaljevanju bodo uredili še okolico na trasi novozgrajenega vodovoda Hraše – Ledevnica in v okolici vodohrana Ledevnica. V načrtu je tudi ponovna zasaditev dreves na ledeniški moreni Ledevnica, za kar bodo poskrbeli ob najbolj primernem času za določeno vegetacijo.

Večjih zapletov med gradnjo, ki bi odločilno vplivali na nemoteno napredovanje, ni bilo. Brane Markelj, odgovorni vodja del projekta iz Gorenjske gradbene družbe, je ob tem poudaril: »Zaradi motenj, ki jih gradbena dela prinašajo v vsakdan prebivalcev in lastnikov zemljišč, smo bili predstavniki izvajalcev in nadzornik gradnje ter predstavniki Občine Radovljica z njimi v stalnem kontaktu in dogovorih. Tako je lahko gradnja potekala nemoteno, s čim manj posledicami za ljudi in okolje.«

Pomemben del nadgradnje vodovodnega sistema v sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je zagotovo vgraditev naprav za pripravo pitne vode. »Dezinfekcijska naprava bo delovala na osnovi ultravijolične tehnologije. Prednost priprave vode s to tehnologijo je, da za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode ni potrebno dodajati dezinfekcijskih sredstev, kot je klor. S tega vidika izbor te tehnologije predstavlja optimalno rešitev za vse uporabnike,« razlaga Brane Markelj. Naprava je locirana na končni točki novega vodovodnega sistema, in sicer v vodohranu Ledevnica.

Ob zaključku gradnje so vsi vključeni v projekt zadovoljni s sodelovanjem, ki je bilo korektno in brez večjih zapletov. Novozgrajeni vodovod bo za Občino Radovljico in njene prebivalce pomenil pomembno pridobitev na področju oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

______

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 16. septembra 2016.