Občina Radovljica izvaja projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop